Hủy
Trường dạy nhạc Young Beat

Chia sẻ

Nhạc lý cơ bản trong tự học đàn piano

Sau đây là những hiểu biết cơ bản nhất để tự học piano dễ dàng hơn, gồm: Đọc nốt nhạc, Nhớ kí hiệu hợp âm, Thứ tự dấu hóa (thăng, giáng), Trường độ nốt nhạc, Các chỉ số nhịp cơ bản.

13 Tháng 06 2021

Học đàn guitar: Tập chơi nhạc Jazz

03 : 03 GMT+7  |  3,674 view  |  By young beat

Tìm hiểu các hợp âm sử dụng trong chơi nhạc Jazz - Thời gian dự kiến cho phần này - 3 tuần. “Một nhạc sĩ jazz là một nghệ sĩ tung hứng, họ sử dụng sự hòa âm thay cho các quả cam.” ~ Benny Green – Nghệ sĩ Saxophone Jazz

07 Tháng 06 2021

Học đàn guitar: Chơi nhạc Blues

16 : 31 GMT+7  |  2,127 view  |  By young beat

“Tất cả chúng ta đều có thần tượng. Chơi giống như bất cứ ai mà bạn thích nhưng cố gắng là chính mình khi làm điều đó.” ~ B.B. King, Huyền thoại guitar nhạc Blues - Học chơi nhạc Blues - Thời gian dự kiến cho phần này - 2 tuần

07 Tháng 06 2021

Học đàn guitar: Hợp âm nâng cao

16 : 14 GMT+7  |  2,918 view  |  By young beat

“Đối với các nhạc sĩ, chơi nhanh thì quan trọng, nhưng trong các bản ghi âm thì nó không có nghĩa gì. Người ta chỉ muốn nghe giai điệu hay và hài hòa.” ~ Chet Atkins - Hợp âm nâng cao (Thời gian dự kiến cho phần này – 2 tuần)